top of page

Dziękujemy za zainteresowanie naszym eksperymentem!

Weź udział online do 31 grudnia 2020 r.

Budzet Obywatelski - Eksperyment: Welcome
Budzet Obywatelski - Eksperyment: About

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W EKSPERYMENCIE?

To proste! Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką Warszawy, poprosimy Cię o oddanie głosu w fikcyjnym budżecie obywatelskim według dwóch różnych metod głosowania: takiej, w której możesz wybrać maksymalnie pewną ograniczoną liczbę projektów oraz takiej, w której możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza wartości dostępnego budżetu.Twój udział w badaniu jest całkowicie anonimowy. Pamiętaj, że oddajesz głos w fikcyjnym głosowaniu w ramach eksperymentu i nie ma on wpływu na wyniki prawdziwego budżetu obywatelskiego. Jeśli zechcesz, na koniec możesz podzielić się swoją opinią na temat doświadczenia związanego z różnymi metodami głosowania.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O EKSPERYMENCIE?

Ma on na celu zrozumienie wpływu metody głosowania na proces budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Czy metoda głosowania decyduje o tym, które projekty wybieramy? Czy jej dobór może determinować to, które projekty zwyciężą? Czy któraś z nich może okazać się lepsza? Najlepszą drogą do zdobycia tej wiedzy jest analiza zachowań głosujących w ramach różnych systemów. Twój udział w badaniu online pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania! Eksperyment jest częścią większego projektu badawczego realizowanego w ramach programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantów, wspierającego bieżące funkcjonowanie i rozwój procesu budżetu obywatelskiego.

Budzet Obywatelski - Eksperyment: About

UWAGI I PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO NAS DROGĄ MAILOWĄ:

Magdalena Stefańskam.stefanska@um.warszawa.pl  

Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy

Oliwia Szczupska oliwia.szczupska@gmail.com

koordynator naukowy eksperymentu, Szkoła Główna Handlowa

Budzet Obywatelski - Eksperyment: About
Budzet Obywatelski - Eksperyment: Image
BO+syrenka_kolor.png

Platforma do eksperymentu online została udostępniona dzięki uprzejmości Stanford Crowdsourced Democracy Team.

bottom of page